Hosting service

ถาม : โฮสท์ติ้งคืออะไร ?
ตอบ : โฮสท์ติ้ง คือ บริการให้เช่า Server เพื่อใช้สำหรับการฝากเว็บไซต์

ถาม : เราสามารถเอาเครื่องพีซีที่บ้านมาทำเครื่องโฮสท์ได้ไหม ?
ตอบ : ได้ครับแต่เราไม่แนะนำ เนื่องจากเครื่องที่จะนำมาทำเครื่อง Server นั้นจะต้องมีคุณสมบัติอยู่หลายประการจึงจะสามารถทำ Server ได้ อันดับแรกก็คือต้องออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงและมีอัตราการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วพอ ต้องมีระบบสำรองข้อมูล และ สำรองไฟที่ดีพร้อม เนื่องจากหากเครื่องดับไปจะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ ต้องมีระบบป้องกันการโจมตีจาก Hacker ที่ดีซึ่งการวาง server ไว้ที่บ้านอาจจะไม่มีในส่วนนี้

ถาม : โฮสท์ติ้งดีกว่า Home base server อย่างไร ?
ตอบ : การทำ server จากที่บ้านจะเสียเปรียบในเรื่องที่เราต้องดูแลระบบเองทั้งหมด แต่บริการโฮสท์ติ้งของเรานั้นเรามีผู้ดูแลระบบพร้อมท่านไม่ต้องดูแลระบบเลย เรามีระบบแบ็กอัพข้อมูลให้ทุกวัน ท่านจะต้องเสียค่าอุปกรณ์เครือข่าย,ค่าไฟฟ้า และค่าอินเตอร์เนทความเร็วสูงเอง แต่หากใช้บริการโฮสท์ติ้งท่านจะไม่ต้องเสียเวลาและค่าบริการเหล่านี้เลย ซึ่งในปัจจุบันค่าโฮสท์นั้นก็ถูกลงมาก จนน่าสนใจเลยทีเดียวครับ

ถาม : Data Transfer หมายถึงอะไร ?
ต อบ : จำนวนข้อมูลที่เข้าออก ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ท่านมีขนาดหน้าแรกรวมรูปขนาด 10 KB มีคน 1 คนเข้าหน้าแรกก็ 10 KB ครับ หากทั้งหมดท่าน Upload ข้อมูลลงไป 10 MB นั้นก็คือ Data Transfer 10 MB ครับ

ถาม : บริการ Web Hosting ของที่นี่ใช้ระบบปฎิบัติการอะไร?
ตอบ : บริการของเรารันบนระบบปฎิบัติการที่เสถียรภาพนั้นคือ Redhat Linux

ถาม : บริการ Web Hosting ของที่นี่มี ip แยกให้หรือไม่?
ตอบ : ไม่มีครับ ทุกเว็บไซต์จะใช้ IP ร่วมกัน แต่ท่านสามารถเรียกเว็บไซต์ท่านได้ก่อน ก่อนที่ท่านจะย้าย DNS มายังโฮสติ้งเรา โดยท่านสามารถดูวิธีเรียกได้ใน Support Center หลังจากท่านได้เป็นลูกค้าเราแล้ว

ถาม : บริการ Web Hosting ของที่นี่ สามารถสร้าง FTP ได้กี่ Account?
ตอบ : สร้างได้ไม่จำกัดใน Control Panel

ถาม : บริการ Web Hosting ของที่นี่หน้าตา Webbase Email เป็นแบบไหน?
ต อบ : หน้าตา Webbase จะปรับแต่งไม่ได้ จะเป็นเหมือนกันหมด โดยจะเข้าผ่าน http://www.yourdomain.com/webmail แต่หากท่านมีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Webbase ขึ้นสำหรับใช้งานเองส่วนตัวก็สามารถทำได้ถ้าท่านทำได้ ซึ่ง Webbase ดังกล่าวจะเป็นบริการที่เรามีให้ สามารถใช้งานภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ และใช้ได้มากกว่า 10 ภาษาทั่วโลก

ถาม : สมัคร Web Hosting ครั้งแรกเสียค่าบริการเริ่มต้นเท่าไร ?
ตอบ : ราคาเริ่มต้นนั้นจะประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกันนั้นคือ

  1. ค่าบริการรายเดือน
  2. ค่าเซตอัพ
  3. ค่าโดเมนเนม ซึ่งหากท่านจดโดเมนเนมแล้วก็จะยกเว้นข้อ 3

โดยค่าบริการเริ่มต้นในครั้งแรกนั้นจะเป็นไปตาม Package เช่นถ้า Package Personal จะราคา 400 บาทต่อเดือน (พื้นที่ 1 GB Data Transfer 10 GB) ก็จะเริ่มต้นที่ 900 บาท หากจดโดเมนด้วยก็จะเป็น 1,350 บาทครับ อย่างไรให้ท่าน Confirm ราคาอับเดทได้จากในหน้า Virtual Hosting ที่มีสรุปราคาอยู่แล้วครับ

 
Other FAQ section : How to pay  Control Panel  Domain name  Hosting service 
   

ทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์เลขที่ 0108414830055
Copyright © 2005 internetcyber. All rights reserved.